HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów
www.izbaurbanistow.org
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 10 listopada 2017r.
VII INTEGRACYJNY PIKNIK SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 11.06.2016
SEMINARIUM "NOWE NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: SZANSE NAPRAWY POLSKIEJ PRZESTRZENI" 20.01.2016 r.
SEMINARIUM "PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA” 2.09.2015r.
I KRAJOWY ZJAZD 25.04.2015r.
HOME

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów zostało stworzone przez byłych członków już nie istniejącego (od 10 sierpnia 2014r.) samorządu zawodowego urbanistów. W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się w budynku przy ul. Mokotowskiej  4/6  w Warszawie specjalne zebranie zwołane z inicjatywy byłej Okręgowej Rady Izby Urbanistów z  siedzibą w Warszawie. Uczestnicy zebrania w liczbie ok. 30 osób, w tym osoby ze wszystkich byłych Izb Okręgowych, podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia oraz przyjęli jego Statut. W dniu 10 października 2014 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527049.

Jak nazwa Stowarzyszenia wskazuje, ma to być organizacja o charakterze ogólnopolskim, zrzeszająca  tych  uprawnionych  urbanistów, którzy wierzą, że szansą na trwanie zawodu urbanisty i jego profesjonalne wykonywanie jest współdziałanie w większej grupie i wzajemne się wspieranie.

Głównymi naszymi celami są zachowanie możliwie dużej grupy urbanistów w jednej ogólnopolskiej organizacji i jej dalsze rozwijanie oraz wykorzystanie przynajmniej części potencjału organizacyjnego byłej Izby.

Zleży nam żeby nowa struktura przypominała z czasem strukturę zlikwidowanej Izby Urbanistów. Chcieli byśmy aby docelowo, struktura oparta była głównie na liderach działających w okręgach.

Statut jest  stosunkowo prosty. Zakładamy, że z czasem będzie można wnosić o ewentualne zmiany. Dlatego ważne jest aby zdeklarowało się jak najwięcej członków. Wówczas dyskusje będą bardziej owocne a ich wyniki bardziej reprezentatywne dla naszego środowiska. Do tej pory mamy około stu członków.

       Wszystkich, którzy chcą kontynuacji i wzmacniania profesjonalizmu zawodu urbanisty,  zapraszamy do składania deklaracji  na Członków Stowarzyszenia.

HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT