HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
______WWW.IZBAURBANISTOW.ORG
OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO, 27 września 2021
SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 maja 2021
FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 września 2019
GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019
IX PIKNIK MAZOWIECKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 15.09.2018 r.
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 10 listopada 2017r.
VII INTEGRACYJNY PIKNIK SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 11.06.2016
SEMINARIUM "NOWE NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: SZANSE NAPRAWY POLSKIEJ PRZESTRZENI" 20.01.2016 r.
SEMINARIUM "PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA” 2.09.2015r.
I KRAJOWY ZJAZD 25.04.2015r.
HOME

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów zostało stworzone przez byłych członków już nie istniejącego (od 10 sierpnia 2014r.) samorządu zawodowego urbanistów. W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się w budynku przy ul. Mokotowskiej  4/6  w Warszawie specjalne zebranie zwołane z inicjatywy byłej Okręgowej Rady Izby Urbanistów z  siedzibą w Warszawie. Uczestnicy zebrania w liczbie ok. 30 osób, w tym osoby ze wszystkich byłych Izb Okręgowych, podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia oraz przyjęli jego Statut. W dniu 10 października 2014 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527049.

Jak nazwa Stowarzyszenia wskazuje, ma to być organizacja o charakterze ogólnopolskim, zrzeszająca  tych  uprawnionych  urbanistów, którzy wierzą, że szansą na trwanie zawodu urbanisty i jego profesjonalne wykonywanie jest współdziałanie w większej grupie i wzajemne się wspieranie.

Głównymi naszymi celami są zachowanie możliwie dużej grupy urbanistów w jednej ogólnopolskiej organizacji i jej dalsze rozwijanie oraz wykorzystanie przynajmniej części potencjału organizacyjnego byłej Izby.

Zleży nam żeby nowa struktura przypominała z czasem strukturę zlikwidowanej Izby Urbanistów. Chcieli byśmy aby docelowo, struktura oparta była głównie na liderach działających w okręgach.

Statut jest  stosunkowo prosty. Zakładamy, że z czasem będzie można wnosić o ewentualne zmiany. Dlatego ważne jest aby zdeklarowało się jak najwięcej członków. Wówczas dyskusje będą bardziej owocne a ich wyniki bardziej reprezentatywne dla naszego środowiska. Do tej pory mamy około stu członków.

       Wszystkich, którzy chcą kontynuacji i wzmacniania profesjonalizmu zawodu urbanisty,  zapraszamy do składania deklaracji  na Członków Stowarzyszenia.

HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT