HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
______WWW.IZBAURBANISTOW.ORG
SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 maja 2021
FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 września 2019
GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019
IX PIKNIK MAZOWIECKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 15.09.2018 r.
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 10 listopada 2017r.
VII INTEGRACYJNY PIKNIK SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 11.06.2016
SEMINARIUM "NOWE NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: SZANSE NAPRAWY POLSKIEJ PRZESTRZENI" 20.01.2016 r.
SEMINARIUM "PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA” 2.09.2015r.
I KRAJOWY ZJAZD 25.04.2015r.
SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 maja 2021

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.

Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki
5. Stowarzyszenie Architektów Wnętrz
6. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów z Warszawy
7. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
8. Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu

Sieć ma charakter otwarty i każda organizacja zrzeszająca architektów, lub uczelnia nauczająca na kierunku architektura może do niej przystąpić. Koordynację prac Sieci (SOA) w pierwszym okresie przydzielono IARP.

LIST OTWARTY

POROZUMIENIE ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH

HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT