HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
______WWW.IZBAURBANISTOW.ORG
SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 maja 2021
FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 września 2019
GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019
IX PIKNIK MAZOWIECKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 15.09.2018 r.
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 10 listopada 2017r.
VII INTEGRACYJNY PIKNIK SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 11.06.2016
SEMINARIUM "NOWE NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: SZANSE NAPRAWY POLSKIEJ PRZESTRZENI" 20.01.2016 r.
SEMINARIUM "PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA” 2.09.2015r.
I KRAJOWY ZJAZD 25.04.2015r.
FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 września 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż nasze Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów est jednym ze stowarzyszeń zrzeszających urbanistó, które zawiązały FEDERACJĘ POLSKIEJ URBANISTYKI. Głównym celem działania organizacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.

Dnia 5 września 2019 roku we Wrocławiu miało miejsce zebranie założycielskie FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI, w którym wzięły udział: Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu, Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie oraz Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Zebranie założycielskie przyjęło treść statutu, zgodnie z którym Zarząd Federacji tworzą Prezesi Stowarzyszeń członkowskich.

Siedziba Federacji mieści się we Wrocławiu, przy al. Kasztanowej 8.

W dniu 13 grudnia 2019 dokonano wpisu nowej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT