Stowarzyszenie
Polska Izba Urbanistów

Stowarzyszenie zostało stworzone przez byłych członków nie istniejącego od 10 sierpnia 2014r. samorządu zawodowego urbanistów. W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się specjalne zebranie zwołane z inicjatywy byłej Okręgowej Rady Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy zebrania w liczbie ok. 30 osób, powołali nowe Stowarzyszenie. W dniu 10 października 2014 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527049.

Stowarzyszanie ma zrzeszać tych uprawnionych i praktykujących urbanistów, którzy wierzą, że szansą na trwanie zawodu urbanisty i jego profesjonalne wykonywanie jest współdziałanie w większej grupie i wzajemne się wspieranie.

Wszystkich, którzy chcą kontynuacji i wzmacniania profesjonalizmu zawodu urbanisty, zapraszamy do składania deklaracji na Członków Stowarzyszenia. Im będzie nas więcej tym dyskusje będą bardziej owocne a ich wyniki bardziej reprezentatywne dla naszego środowiska.