Stowarzyszenie
Polska Izba Urbanistów

Zrzeszamy praktykujących urbanistów, którzy wierzą, że szansą na trwanie zawodu urbanisty i jego profesjonalne wykonywanie jest współdziałanie i wzajemne się wspieranie. Zapraszamy do członkostwa tych, którzy podzielają te poglądy.