Wydarzenia

FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 WRZEŚNIA 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż nasze Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów est jednym ze stowarzyszeń zrzeszających urbanistó, które zawiązały FEDERACJĘ POLSKIEJ URBANISTYKI. Głównym celem działania organizacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.

Dnia 5 września 2019 roku we Wrocławiu miało miejsce zebranie założycielskie FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI, w którym wzięły udział: Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu, Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie oraz Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Zebranie założycielskie przyjęło treść statutu, zgodnie z którym Zarząd Federacji tworzą Prezesi Stowarzyszeń członkowskich.

Siedziba Federacji mieści się we Wrocławiu, przy al. Kasztanowej 8.

W dniu 13 grudnia 2019 dokonano wpisu nowej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.