Wydarzenia

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO, 27 września 2021

Po wielu tygodniach prac 27 września 2021r. podpisany zosłatł dokument dot. powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
Jesteśmy jego członkiem założycielem. Równocześnie jesteśmy jedynymi przedstawicielami w tym zaszczytnym gronie naszej grupy zawodowej.
Mimo, że formalnie nie jesteśmy zawodem regulowanym, to dla wszystkich jest oczywiste, że zawód urbanisty jest jak najbardziej wart tytułu zawodu zaufania publicznego

Treść Porozumienia

Podjęto też już pierwsze spólne działania.
25 października Porozumienie przedstawiło wspólne stanowisko członków porozumienia w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli