Wydarzenia

SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 MAJA 2021

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.

Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki
5. Stowarzyszenie Architektów Wnętrz
6. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów z Warszawy
7. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
8. Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu

Sieć ma charakter otwarty i każda organizacja zrzeszająca architektów, lub uczelnia nauczająca na kierunku architektura może do niej przystąpić. Koordynację prac Sieci (SOA) w pierwszym okresie przydzielono IARP.

LIST OTWARTY

POROZUMIENIE ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH