Stowarzyszenie zostało stworzone przez byłych członków nie istniejącego od 10 sierpnia 2014r. samorządu zawodowego urbanistów z inicjatywy byłej Okręgowej Rady Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się zebranie ok. 30 osób, na którym powołano nowe Stowarzyszenie. Obecnie jest nas około 100 osób.

Wszystkich, którzy chcą kontynuacji i profesjonalizacji zawodu urbanisty, zapraszamy do członkostwa. Im będzie nas więcej tym dyskusje będą owocniejsze a ich wyniki bardziej reprezentatywne dla naszego środowiska.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy spełniać wymagania określone w § 3 statutu.

Wszystkich aktualnych członków prosimy o wpłacanie składek w wysokości 60 zł za miesiąc na konto Stowarzyszenia:

PKO Bank Polski SA 49 1020 1055 0000 9402 0344 9857

zgodnie z uchwałą nr 4/1/2015 I Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

Krajowy Zarząd SPIU:

Jolanta Przygońska – Prezes Stowarzyszenia
Jacek Banduła
Łukasz Bień
Grzegorz Chojnacki
Robert Kuźmiczuk
Dominika Jędrzejczak
Joanna Wiss
Magdalena Wrzesień
Wiesław Zymni

Krajowa Komisja Rewizyjna SPIU:

Beata Marczak Wacławek
Jacek Poćwiartowski
Aleksandra Wiszniewska