Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy spełniać wymagania określone w § 3 statutu.

Wszystkich aktualnych członków prosimy o wpłacanie składek w wysokości 60 zł za miesiąc na konto Stowarzyszenia:

PKO Bank Polski SA 49 1020 1055 0000 9402 0344 9857

zgodnie z uchwałą nr 4/1/2015 I Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

Krajowy Zarząd SPIU:

Jolanta Przygońska – Prezes Stowarzyszenia
Jacek Banduła
Łukasz Bień
Grzegorz Chojnacki
Robert Kuźmiczuk
Dominika Jędrzejczak
Joanna Wiss
Magdalena Wrzesień
Wiesław Zymni

Krajowa Komisja Rewizyjna SPIU:

Beata Marczak Wacławek
Jacek Poćwiartowski
Aleksandra Wiszniewska