Wydarzenia

Szkolenie 22.09.2023 „Wielka nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

Zapraszamy na trzecią edycję szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Będzie to powtórzenia szkoleń z 24 i 31 sierpnia.

Program i szczegóły wydarzenia do pobrania: szkolenie_SPIU_2023_09_22_szczegoly

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: szkolenie_SPIU_2023_09_22_zgłoszenie

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: szkolenia@izbaurbanistow.org

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

TERMIN: 22.09.2023, godz. 11-15

MIEJSCE: GoldenFloor EuroCentrum Al. Jerozolimskie 65/79 (budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotel Marriott), Warszawa

KOSZT:

zgłoszenie do 14.09. – 350 zł, dla członków SPIU – 300 zł

zgłoszenie 15.09.-21.09. – 400 zł, dla członków SPIU – 350 zł

DLA KOGO: wszystkich osób związanych z planowaniem przestrzennym w tym pracowników urzędów miast i gmin, urbanistów, architektów, pracowników firm deweloperskich i związanych z obrotem nieruchomościami

PROGRAM:

  1. Nowe definicje ustawowe – wpływ na realizację inwestycji,
  2. Partycypacja społeczna – nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu,
  3. Plan ogólny – omówienie jego zakresu i procedury uchwalania,
  4. Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. Tryb uproszczony sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  7. Zintegrowany plan inwestycyjny,
  8. Rejestr urbanistyczny,
  9. Wpływ wejścia w życie nowelizacji na inne ustawy

W programie przewidziana jest przerwa kawowa.

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami legislacyjnymi, które zostaną wprowadzone w 2023 r. na mocy projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawimy znowelizowane regulacje prawne, nowe instrumenty kształtowania przestrzeni lokalnej oraz omówimy ich wpływ na sytuację administracji publicznej, inwestorów i właścicieli gruntów.

SZKOLENIE PRZYGOTOWALI:

Joanna Dziedzic- Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Wiceprzewodnicząca Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Grzegorz Chojnacki – urbanista i architekt, założyciel pracowni KANON, w której wykonywane są analizy, ekspertyzy i opinie dla podmiotów komercyjnych i inwestorów indywidualnych oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, główny projektant z ponaddwudzistoletnim doświadczeniem w planowaniu przestrzennym, aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, między innymi jako członek: Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie (w latach 2010-2014), Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów (od 2014), Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych i wielu Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Szkolenie poprowadzą ww. pani mecenas Joanna Dziedzic-Bukowska oraz doświadczona urbanistka, Członek Zarządu SPIU Dominika Jędrzejczak.

Dominika Jędrzejczak – urbanistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pracowała jako projektantka w biurach urbanistycznych, przez wiele lat związana była m. in. z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy SA. Funkcjonowała także w administracji samorządowej, kierując komórką ds. planowania przestrzennego i estetyki miasta. W ramach trzeciego sektora, prowadziła  doradztwo dla gmin oraz szkolenia dla urzędników, dotyczące partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Jest współautorką publikacji dotyczących partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Aktywnie działa w gminnych komisjach urbanistyczno-architektonicznych. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.